Sabunol obroża dla psa w serca 50cm

Sabunol obroża dla psa w serca 50cm

Przeznaczenie: obroże

Wariant
Kod
Cena
Dostępność
Ilość
1szt. czerwona
VAT017953
28.00 PLN
Wysyłamy w 24h
1szt. niebieska
VAT017954
31.59 PLN
Wysyłamy w 24h

Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe

połączenie trzech składników: permetryny, imidachloprydu i geraniolu zapewnia skuteczność działania przez 3 miesiące.

Badania potwierdzają wysoką tolerancję miejscową i ogólną co sprawia, że obroża jest bezpieczna podczas stosowania.

Zwalcza kleszcze i pchły przez 90 dni.

Sposób działania

W czasie noszenia obroży, substancja czynna uwalania się i rozprzestrzenia na skórze i sierści zwierzęcia, działając na

pasożyty zewnętrzne w sposób kontaktowy. Efekty działania obroży są już widoczne po 48 godzinach od jej założenia.

Sposób użycia

Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, dostosować do obwodu szyi psa i założyć. Obroża jest wodoodporna i

powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym efektem procesu

produkcyjnego i stopniowo znika podczas używania.

Składniki aktywne

  • Permetryna - 50g/1kg
  • Imidachlopryd - 10g/1kg
  • Geraniol - 5g/1kg

    Przeciwwskazania

nie stosować u kotów, nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy, nie stosować u zwierząt chorych lub będących w

trakcie rekonwalescencji,

Środki ostrożności i warunki stosowania

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zawiera Geraniol. Może powodować wystąpienie

reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: W przypadku np. kontaktu zanieczyszczonej ręki z okiem, natychmiast umyć skórę

wokół oczu i powieki; w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe, zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym

strumieniem wody przez kilka minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Skutki

uboczne: W przypadku kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie, podrażnienie. Może powodować

podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwieniem, łzawieniem, bólem. Zużytą obrożę usunąć jak odpad

z gospodarstwa domowego. Niewykorzystany produkt przekazać do uprawnionego odbiorcy. Przechowywać w

zamkniętych opakowaniach, z dala od żywności, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty biobójcze, nr pozwolenia:

6704/16 Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy

przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.